Guggenmusik
Schlossgeischt Schränzer
Länzburg
 

CH-5600 Lenzburg
 

SGSL@gmx.ch

 

 

 

 

 
 
 

  SGSL am Shanghai Turismus Festival 2018 (Parade)   SGSL am Shanghai Turismus Festival 2018 (Nanjing Road)  
     
         
  Schlossgeischt-Schränzer Lenzburg 2018   SGSL am Shanghai Turismus Festival 2018 (Umzug ab 3.45 Min)  
     
         
  Schlossgeischt-Schränzer Lenzburg 2012   Schlossgeischt-Schränzer Lenzburg 2012  
     
         
  Schlossgeischt-Schränzer Lenzburg 2012